• profesionální časoměření a zpracování výsledků sportovních akcí
  • časoměřiči se zkušenostmi z mezinárodních podniků
  • profesionální měřicí technika s online přenosem časů
  • vlastní časoměrný systém Tempus využitelný pro různé disciplíny

Bohemia Timing je společný projekt společností Neatous a ČK motorsport. Cílem je nabídnout klientům z různých sportovních odvětví časoměření a zpracování výsledků jejich podniků na profesionální úrovni.